Abonnement

Det kan tegnes enbruker eller flerbrukerabonnement.

Enbrukerabonnement gjelder for e-post fra en adresse. eks: bruker@hotmail.com
Flerbrukerabonnement gjelder for e-post fra ett domene. eks: bruker1@testfirma.no, bruker2@testfirma.no…..

Tjenesten betales med en årlig abonnementsavgift.

Avgiften avhenger av antall brukere og av mengden av e-post som lagres. Man betaler for den samlede mengde e-post man har sendt via eNotarius.
Pris pr bruker er:

  • kr 250,- For inntil 10 brukere.
  • kr 230,- For 11 til 25 brukere.
  • kr 225,- For 26 til 100 brukere
  • kr 220,- For mer enn 100 brukere.

Inntil 1MB med lagret data pr bruker er inkludert i denne prisen.
Pristillegget for større kapasitet er:
kr 100,- for 10MB
kr 250,- for 50MB
kr 450,- for 100MB
kr 1.750,- for 500MB
kr 2.250,- for 750MB
kr 2.500,- for 1GB
kr 11.000,- for 5GB
kr 20.000,- for 10GB
kr 19.000,- pr 10GB deretter.

Alle priser er eks. MVA.

For flerbrukerabonnement betales for summen av data fra alle brukere. Dersom lagret mengde blir større enn bestilt kapasitet, sender vi faktura på prisdifferensen opp til neste størrelse.