Hvordan

Microsoft Outlook 2000 eller Outlook XP hjelpeprogram:
Programmene legger inn en ekstra “send” knapp som sender e-posten via eNotarius. Du kan fremdeles sende e-post uten å bruke eNotarius ved å benytte den gamle “send” knappen.
Nedlastingsside

Alternativt kan du gjøre følgende:

 • Sett mottakers visningsnavn og deretter mottakers e-post adresse i parentes først i Til feltet. Sett deretter e-post adressen <via@enotarius.no> sist i Til feltet.
  Eksempel
 • Rediger i adresseboken ved å opprette en ny kontakt.
  Eksempel
 • Sett mottakers e-post adresse først i Emne feltet.
  Eksempel
 • Bruk dette skjemaet Vennligst legg merke til følgende:
  • Tjenesten vil kun akseptere ett navn i Til feltet.
   Hvis man ønsker flerutsendelse bruk Kopi feltet.
  • Etter at e-posten er lagret og sendt videre får du en kvitteringsmelding tilbake med et referansenummer. Den som ønsker å rekvirere en kopi av meldingen må kunne fremlegge referansenummeret.