Kopibestilling

For å ivareta maksimal sikkerhet er det ikke mulig å hente ned kopier direkte fra systemet.

Dersom det er nødvendig å rekvirere kopier må du sende en e-post til kopi@enotarius.no

e-posten må inneholde rekvirents forretningsdata samt liste med referansenumre for de kopiene som skal rekvireres.

Kostnadene for kopier er:

  • Kr 500,- pr bestilling.
  • Kr 50,- pr e-post som skal hentes fram.

En merkostnad må påregnes dersom referansenumre ikke kan fremlegges.