Sikkerhet

Dataprogrammet, som er utviklet for eNotarius, tar imot e-post, lagrer den og videresender den til mottaker uten at noen i systemet leser dokumentene. eNotarius sender en unik referansekode til avsenderen og kun innehaveren av denne kan rekvirere en kopi av den originale e-posten.

Sikkerhetsopplegget er utviklet i samarbeid med IBM®. All behandling og lagring av data foregår på egne maskiner innenfor IBMs sikrede områder.

Data som er lagret innenfor IBM sitt sikkerhetssystem er uten elektronisk forbindelse og dermed sikret mot uautoriserte inntrengere.

Det Norske Veritas er engasjert til å utføre en risikoanalyse av tjenesten.